Üdv a Meleg Pasik - Online Gay video Chat és Társkereső / Gay Guys Hungary - Online gay video Chat and Dating Site
Navigáció
Friss Hírek
Meleg Pasik
Felhasználási feltételek
Adatvédelmi irányelvek
How it Works
Gyors keresés


Felhasználási feltételek
1452898586


FELHASZNÁLÓI SZABÁLYZAT


1. Adatkezelés:

1.1 A felhasználók adatainak kezelése a Meleg Pasik adatvédelmi politikájában megfogalmazott módon és feltételekkel történik. Az adatvédelmi politika bármikor elérhető a http://melegpasik.hu/adatvedelem oldalon. Kérjük, olvasd el adatvédelmi politikánkat, mielőtt regisztrálod magad!

1.2 A Meleg Pasik oldalaira ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IPcímei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikák készítésére használjuk fel és nem kerülnek összekapcsolásra a többi adattal. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a Meleg Pasik cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja.

1.3 A regisztrált felhasználók további adatainak felvétele a regisztrációs adatlap kitöltésével történik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok egy része publikus, azaz az oldalon közzétételre kerül. Az általad megadott mobilszámra érkezett sms-ek tartalmáért Meleg Pasik nem felel. Az adatkezelés célja látogatottsági statisztikák készítése, a felhasználó jogosultságainak azonosítása, bizonyos esetekben hírlevelek és értesítők kézbesítése, valamint hogy a többi felhasználó minél többet tudjon meg Rólad - azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása.

1.4 A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes! A regisztrációs adatlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azonban azt eredményezheti, hogy a nem tudod magadat sikeresen regisztrálni. A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben. A regisztrációs adatokat a regisztrált felhasználó adatlapján bármikor módosíthatja. Meleg Pasik tájékoztatja a felhasználót, hogy a regisztrációs adatlap egyes nem kötelezően kitöltendő rovatai - azok önkéntes kitöltése esetén - különleges adatokat tartalmazhatnak. Ilyen esetekben ezen regisztrációs szabályzat elfogadása írásba foglalt nyilatkozatnak minősül, azt a Meleg Pasik elektronikusan iktatja oly módon, hogy az később is hozzáférhető legyen. A hírlevelet és értesítőket megrendelők részére ezek kézbesítése kizárólag az arról való leiratkozásig történik. A leiratkozás link segítségével, illetve a regisztrációs adatlap erre vonatkozó módosításával lehetséges.

1.5 A regisztrált adatokhoz a Meleg Pasik rendszergazdái, egyes szolgáltatások esetén, a szolgáltatás ÁSZF-jében rögzített esetben és feltételek szerint a Meleg Pasik ügyfélszolgálati partnere, valamint a menedzsment tagjai, illetve bizonyos publikus adatokhoz a többi felhasználó, ill. a portál látogatói férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek nem adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgáljuk, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.

1.6 A regisztrált felhasználók jelen szabályzat elfogadásával hozzájárulnak, hogy a Meleg Pasik az általuk önként megadott egyes személyes és különleges adatokat az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően statisztikai célból feldolgozza és személyazonosításra alkalmatlan, statisztikailag feldolgozott adatok formájában hirdetési célra felhasználja.

1.7 Az adatok a Datanet budaörsi high-tech szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját, dedikált szerverünk winchesterein tárolódnak. Belső hozzáférés gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten felkészített tűzfal védi az adatokat. A Meleg Pasik azonban nem felel, ha az adatokhoz rajta kívül álló okok miatt jogosulatlanul harmadik személy hozzájut (pl. hacker támadás esetén).

1.8 Az 1.2 pontban megjelölt adatok automatikusan rögzülnek, a többi, a felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az info@melegpasik.hu.hu címen kérhető. Minden felhasználó maga helyesbítheti személyes adatait. Erre bejelentkezés után a személyes adatlapon van lehetőség. A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is. A regisztrációs adatok törlését az info@melegpasik.hu.címen kell kezdeményezni, vagy egyes szolgáltatásoknál és hírleveleknél a "leiratkozom" linkre kattintva. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat. A személyes adatlapon megadott további - nem kötelezően kitöltendő - adatok törlése a személyes adatlap módosításával úgy lehetséges, hogy a felhasználó az adatokat az egyes adatbeviteli mezőkből kitörli.Az olyan szolgáltatások esetén, ahol az ügyfél telefonos megkeresést kérhet, a szolgáltatás ÁSZF-jében megadott e-mail címen illetőleg telefonszámon vonható vissza a hozzájáruló nyilatkozat.

1.9 Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Meleg Pasik üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

2. Egyéb feltételek:

2.1 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Meleg Pasik oldalain véleménynyilvánítási szabadságát csak mások jogainak sérelme nélkül jogosult gyakorolni.

2.2 Tilos a Meleg Pasik oldalain más szerzői jogainak, személyhez fűződő jogainak - ide értve a névhez, képmáshoz fűződő jogokat is - emberi méltóságának, jó hírnevének, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a megsértése.

2.3 A Felhasználó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Meleg Pasik oldalain a Btk 195/A §-a szerinti tiltott pornográf felvétellel történő visszaélést nem követ el, szexuális szolgáltatást nem ajánl fel, szexuális szolgáltatást nem reklámoz.

2.4 A felhasználó a regisztrációkor kizárólag saját magáról készült felvételt jogosult feltölteni.

2.5 A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Meleg Pasik nem felel a felhasználó által az oldalon feltöltött tartalomért, azonban haladéktalanul eltávolítja a tartalmat, amennyiben annak jogszerűségével kapcsolatosan bármilyen kétség merül fel.

3. Záró rendelkezések:

3.1 Jelen regisztrációs szabályzat elfogadásával a felhasználó nyilatkozik, hogy az ide foglalt, valamint a Meleg Pasik adatvédelmi politikájában található (http://melegpasik.hu/adatvedelem) feltételeket elfogadja és azokat regisztrációja megszűnéséig magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.2 A regisztrációs szabályzat elfogadása a regisztrációs űrlap elfogadásával lehetséges.

Adatvédelmi azonosító - Meleg Pasik.: 01457-0021


VIDEO CHAT SZABÁLYZAT


A hatályos jogszabályok betartása a Video Chat használata alatt is kötelező!


A Video Chat adminisztrátorai mindent megtesznek, hogy kiszűrjék az ide nem illő tartalmat, mindazonáltal tudnod kell, hogy saját magad vagy felelős a chaten folytatott tevékenységedért, az általad közzétett audio és video adatfolyamok tartalmáért!

Az, hogy igénybe veszed a chat szolgáltatást nem jogosít fel semmi nemű jogsértésre, semmi jogsértő tevékenységet nem támogatunk és nem is leplezünk.

Bár eltökéltek vagyunk, hogy nem korlátozzuk a szabad beszélgetést, a zavartalan társalgás és kikapcsolódás érdekében az alábbi szabályzatot alkottuk meg, amely a Video Chat használata során a felhasználókra nézve kötelező:

- Tilos 18 évet be nem töltött személyek erotikus tartalmú képeinek megjelenítése, erre utaló felhívás.

- Tilos közerkölcsöt sértő tartalom megjelenítése.

- Tilos faji, vallási, etnikai vagy bármely csoport elleni uszítás.

- Tilos a szerzői jogok megsértése.

- Tilos fizetős szexuális szolgáltatás reklámozása.

- Tilos a fajtalankodás és az arra utaló felhívás (pl. állatok megjelenítése a képeken).

- Tilos más csevegő, messenger, vagy bármilyen weboldal üzleti, vagy öncélú reklámozása, ezzel kapcsolatosan linkeket, hivatkozásokat postolni a "közös" szobákban, mindemellett a társalgáshoz kapcsolódóan megengedett linkeket beküldeni.

- Tilos meztelen testek, testrészek, erotikus tartalom közzététele a 18 + -os jelzésű chat-szobákon kívül.

- A 18 + jelzésű szobákba nem léphetnek be 18 éven aluliak!

- A chaten történő beszélgetések, audio, video adatfolyamok, rögzítése és közzététele tilos.

- Privát beszélgetéseid szöveg, hang, illetve képi elemeit soha ne tedd közzés se itt, se másutt.

- Ne floodolj! Ne küld el ugyanazt a smile-t, vagy üzenetet ismételten és folytatólagosan, mert ezzel akadályozod a társalgást a szobában.

- Ne írj be a közösbe email címeket, messenger elérhetőségeket.

- Soha ne add meg személyes adataid a közösben, privát beszélgetések alkalmával is légy óvatos (teljes név, cím, telefonszám stb.).

- Tartózkodj a vallási és politikai jellegű nézetek terjesztésétől.

- Ne használj obszcén kifejezéseket semelyik szobában sem.

- Ne zaklasd a chatelőket, illetve az adminisztrátorokat vélt, vagy valós sérelmeid, illetve tiltás, ban tisztázása végett a chaten, használd az oldalon található Kapcsolatfelvételi űrlapot, minden kulturált hangvételű levelet elolvasunk és igyekszünk megnyugtató módon rendezni a problémákat.

- Se a közösben, se privát beszélgetések során ne beszélj illegális tevékenységekről (fiatalkorúakkal folytatott szexuális kapcsolat, drogok, bűncselekmények, stb.).

- Ha rossz napod van, ne áraszd el társaid a problémáid özönével, rajtad az vajmi keveset segít, viszont az ő jókedvük is elszállhat. A legjobb, amit ilyenkor tehetsz, hogy kikapcsolsz és megpróbálod jól érezni magad.

Amennyiben ezt a néhány egyszerű szabályt megszeged, kirúghatnak bármelyik szobából, vagy akár kitilthatnak a teljes szolgáltatásból.

A szolgáltatással kapcsolatos minden jogot birtokol a Meleg Pasik Az oldal egésze szerzői jogi védelem alatt áll, bármilyen tartalom más webhelyen való közzététele csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.